O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001438792
Bonitácia


Bonitácia je dôležitým chovateľským nástrojom, ktorý slúži k selekcii a uchovneniu a
prispieva k zvyšovaniu úrovne chovu jednotlivých plemien psov.

Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou z podmienok zaradenia sučky alebo psa do chovu. Na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci, ktorí splnili podmienky podľa chovateľského poriadku SK CKCHS klubu.


*****

Chov oboch v klube združených plemien je kontrolovaný.
Pre kontrolovaný chov sa vyžaduje:

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode
b) dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
c) úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom chovný najskôr vo veku 12 mesiacov (horná hranica nie je obmedzená) a prideleným bonitačným kódom
d) absolvovanie minimálne jednej výstavy a to Špeciálnej alebo Klubovej výstavy SCKCHSK, alebo dvoch iných výstav so zadávaním CAC SR v triede mladých, strednej, otvorenej alebo šampiónov so získaním známky minimálne veľmi dobrý pre psov aj sučky pred bonitáciou.

Zápis bonitačného kódu do PPP jedinca potvrdzuje po úspešnej bonitácii člen bonitačnej
komisie. Následne musí majiteľ jedinca poslať originál PPP na Plemennú knihu Slovenského
poľovníckeho zväzu so žiadosťou o zápis jedinca do registra chovných jedincov. Až potom sa
jedinec stáva chovným.
Chovnosť sučiek končí dňom dovŕšenia 8 rokov veku (sučka môže byť párená pred dovŕšením
tohto veku). Predĺženie chovnosti sučky je možné na základe výnimky, ktorú udelí výbor klubu. O
výnimku žiada chovateľ písomne. Chovnosť psov nie je vekom obmedzená.
**************

Bonitačný poriadok SK CKCHS klubu


/platný od 25.3.2023/

**************

Bonitačný kód
CAVALIER KING CHARLES ŠPANIEL

aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002
pôvodný kód

Bonitačný kód platil
od roku 1998 až do 21.4.2002

**************

Chrup psa


kompletný chrup dospelého psaPovolené typy zhryzu pre uchovnenie u kavalieraAj takéto zúbky sa nájdu pri bonitácii.
Perzistentný mliečny chrup u mladého psa - je nutné mliečne zuby vytrhnúť.

*****

Bonitačný kód
KING CHARLES ŠPANIEL


aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002