O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001239160
Bonitačný kód

Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou z podmienok zaradenia sučky alebo psa do chovu. Na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci, ktorí dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a absolvovali 1 Klubovú alebo Špeciálnu výstavu s hodnotením minimálne veľmi dobrý, alebo 2 iné výstavy so zadávaním CAC s rovnakým výsledkom.

pôvodný kód

Bonitačný kód platil
od roku 1998 až do 21.4.2002
aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002


Aj takéto zúbky sa nájdu pri bonitácii.