O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001209781
Kalendár výstav poriadaných podľa kalendára SKJ a akcií poriadaných klubom,
ktoré sa budú konať v roku 2022 na Slovensku.
2022

dátum konania:
miesto konania:
druh výstavy
uzávierka prihlášok:
posudzuje
26.3.2022 - 10:00 Horský hotel Eva - Svätý Jur Členská schôdza Klubu SK CKCHS -  
1.4.2022
Nitra Victory show - CAJC, CAC - Šampión šampiónov - Vojteková Iveta, SK /Ridarčíková Gabriela, SK
1.4.2022
Nitra Slovenská Elitná výstava šteniat
Slovak Elite Minor Puppy Winner
- Kanás Róbert, SK
2.4.2022
3.4.2022
Nitra Spring DUONITRA - 2x CAC, 2x CACIB - Vojteková Iveta, SK
Vítková Viera, SK
5.5.2022
6.5.2022
7.5.2022
8.5.2022
Nitra 4x CACIB FCI
www.nitradog.sk
- Piskay Vladimír, SK
Vítková Viera, SK
Jílková Zdena, CZ
Voláriková Linda, SK
28.5.2022 Palárikovo Poľovnícky kaštiel Jubilejná výstava k 30.výr. založenia klubu + bonitácia - Norma Inglis, GB
29.5.2022 Palárikovo Poľovnícky kaštiel Club show CAC, CAJC -
Gordon Inglis, GB
10.6.2022
11.6.2022
12.6.2022
Nitra IDS/MVP 3x CACIB FCI
www.nitracacib.sk
- Delmar Sean , IE
Ingram Ann, IE
Matyáš Jaroslav, SK
2.7.2022 Trnovec Špeciálna výstava cavalierov a kingov bez zadávania titulov CAJC a CAC, bonitácia - Letná Charliáda 20.6.2022 Stloukalová Viera, SK
7.7.2022
8.7.2022
9.7.2022
10.7.2022
Nitra 4x CACIB FCI
www.nitradog.sk
19.5.
2.6.
16.6.
Zake Ligita, LV
Aleksoski Mile, MK
Konderla Žofia, PL
Al Daghistani Vojislav, RS
2.9.2022
3.9.2022
4.9.2022
Bratislava /SPZ/ IDS/MVP 3x CACIB FCI - závodisko
www.duodanube.sk
6.7.
27.7.
17.8.
Jančík Leoš, CZ
Momčilovič Bognič Sanja, RS
Stloukalová Viera, SK
24.9.2022 Pezinok Special Club show CAC, CAJC + bonitácia
  Andrea Sedgbeer, UK
28.10.2022
29.10.2022
30.10.2022
Bratislava IDS/MVP 3x CACIB FCI - DANUBE CACIB
www.skj.shows.sk
   
25.11.2022
26.11.2022
27.11.2022
Bratislava IDS/MVP 3x CACIB FCI - WINTER DANUBE
www.skj.shows.sk
   Viac informácií o výstavách na SK
/ propozície, prihlášky, návrhy rozhodcov, uzávierky, platby / nájdete na www.skj.sk
Termíny výstav v zahraničí nájdete na stránke:
www.fci.be