O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000951204
Kalendár výstav poriadaných podľa kalendára SKJ a akcií poriadaných klubom,
ktoré sa budú konať v roku 2020 na Slovensku:2020

dátum konania:
miesto konania:
druh výstavy
uzávierka prihlášok:
posudzuje
24.1.2020 Nitra IDS Nitradog 3x CACIB - Doedijns Rony, NL
25.1.2020 Nitra IDS Nitradog 3x CACIB Lackovičová Petra, SK
26.1.2020 Nitra IDS Nitradog 3x CACIB Paunovič Dušan, RS
- Bratislava Slovenská Elitná výstava šteniat Výstava zrušená Vítková Viera , SK
- Bratislava Slovak Junior & Veteran Trophy Show Výstava zrušená Havelka Tibor, SK
- Bratislava Victory Show CAC Výstava zrušená Javorčík Vladimír, SK
Ridarčíková Gabriela, SK
- Bratislava NDS/Víťaz Slovenska Výstava zrušená Vítková Viera , SK
- Lučenec IDS/MVP CACIB Výstava zrušená Matyáš Jaroslav, SK
- Lučenec IDS/MVP CACIB Výstava zrušená Beke Judit, HU
- Veľká Ida IDS/MVP 2x CACIB Výstava preložená 18-19.7.2020 -
27.6.2020 Kamenný mlyn pri Lozorne Špeciálna výstava cavalierov a kingov bez zadávania tituov CAJC a CACl, bonitácia, členská schôdza   Linda Voláriková SK
17.7.2020
18.7.2020
19.7.2020
Nitra IDS/MVP 3x CACIB - SUMMER CUP   Stloukalová Viera SK
Voláriková Linda SK
Danková Patricia SK
22.8.2020
23.8.2020
Bratislava IDS/MVP 2x CACIB DUODANUBE 11.8.2020 Matyáš Jaroslav SK
Javorčík Vladimír SK
12.9.2020
13.9.2020
Pezinok Special Club show
Club show
24.8.2020
2.9.2020
Matyáš Jaroslav SK
Javorčík Vladimír SK
17.9.2020
18.9.2020
19.9.2020
20.9.2020
Nitra - letisko Janíkovce IDS/MVP 3x CACIB 25.8.2020 Jílková Zdenka, CZ
Gróf Szilvia, HU
Radvánszky Katalin, HU
Vanzha Sergej, SK
23.10.2020
24.10.2020
25.10.2020
Nitra IDS CACIB President Cup
IDS CACIB Grand Prix SK Winner show
IDS CACIB Derby Winner show
25.8.2020
9.9.2020
23.9.2020
7.10.2020
zoznam rozhodcov aktualizovaný 6.5.2020
Ohlsson Joakim, SE
Kruczek Jakub, PL
Ostrowski Adam, PL
20.11.2020
21.11.2020
22.11.2020
Bratislava IDS/MVP 3x CACIB -  Viac informácií o výstavách na SK
/ propozície, prihlášky, návrhy rozhodcov, uzávierky, platby / nájdete na www.skj.sk
Termíny výstav v zahraničí nájdete na stránke:
www.fci.be