O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000822052
Kalendár výstav poriadaných podľa kalendára SKJ a akcií poriadaných klubom,
ktoré sa budú konať v roku 2020 na Slovensku:2020

dátum konania:
miesto konania:
druh výstavy
uzávierka prihlášok:
posudzuje
24.1.2020 Nitra IDS Nitradog 3x CACIB - Doedijns Rony, NL
25.1.2020 Nitra IDS Nitradog 3x CACIB Lackovičová Petra, SK
26.1.2020 Nitra IDS Nitradog 3x CACIB Paunovič Dušan, RS
4.4.2020 Bratislava Slovenská Elitná výstava šteniat 6.2.2020
27.2.
12.3.
Vítková Viera , SK
4.4.2020 Bratislava Slovak Junior & Veteran Trophy Show 6.2.2020
27.2.
12.3.
Havelka Tibor, SK
4.4.2020 Bratislava Victory Show CAC 6.2.2020
27.2.
12.3.
Javorčík Vladimír, SK
Ridarčíková Gabriela, SK
5.4.2020 Bratislava NDS/Víťaz Slovenska 6.2.2020
27.2.
12.3.
Vítková Viera , SK
9.5.2020 Pezinok Club show - Andrea Sedgbeer, GB (Russmic)
16.5.2020 Lučenec IDS/MVP CACIB -  
17.5.2020 Lučenec IDS/MVP CACIB  
12.6.2020
13.6.2020
14.6.2020
Nitra IDS CACIB President Cup
IDS CACIB Grand Prix SK Winner show
IDS CACIB Derby Winner show
-  
11.7.2020
12.7.2020
Veľká Ida IDS/MVP 2x CACIB -  
22.8.2020
23.8.2020
Bratislava IDS/MVP 2x CACIB -  
12.9.2020 Pezinok Special Club show - Pauline Sidgwick, GB
(Paulian)
20.11.2020
21.11.2020
21.11.2020
Bratislava IDS/MVP 3x CACIB -  
11.12.2020
12.12.2020
13.12.2020
Nitra IDS/MVP 3x CACIB -  Viac informácií o výstavách na SK
/ propozície, prihlášky, návrhy rozhodcov, uzávierky, platby / nájdete na www.skj.sk
Termíny výstav v zahraničí nájdete na stránke:
www.fci.be