O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001239204

Klubové výstavy

ROK 2022

katalóg s výsledkami zo Špeciálnej výstavy 24.9. 2022