O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001273465
Vedenie klubu

Predsedkyňa klubu /
Poradca chovu
Viera Stloukalová , PhD.
Devínske Jazero, Bratislava
+421 905 212 193

lemnaminor@hotmail.com
 
 
Tajomníčka klubu Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
+421 905 842 308


charless@vanmar-majesty .sk

lackovicovapetra@gmail.com
 
 
Hospodár klubu Dušan Farský
Mesačná 16
821 02 Bratislava 2
+421 949 480 927

farsky.dufy@gmail.com
 
   
Člen pre organizovanie klubových podujatí okrem výstav
Klaudia Schifferová
Šaľa


k.schifferova@gmail.com
 
 
Členka výboru RNDr. Ingrid Mikulášová Žabky 250
900 21 Svätý Jur
+421 905 632 152


imikulasova60@gmail.com


 
 
     
Členka výboru Zdenka Bukovská
Družstevná 9
900 01 Modra
 
 
 
     
Členka výboru Natália Smolenová
Bratislava


nsmolenova@gmail.com
 
 
 
     
Predseda dozornej rady Jaroslav Šilhár
Cerovská 13
90081 Šenkvice

zlata.kometa@gmail.com


 
 
   
     
Referent pre výstavy Ľubica Klement-Jankovičová
Veterná 27
90044, Tomášov

elba@slovanet.sk
 
 
     
Člen pre komunikáciu so zahraničím Eduard Stloukal
Devínske Jazero, Bratislava
+421 905 570 149


stloukal@hotmail.com