O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001095656
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+10,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBXVo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: lackovicovapetra@gmail.com

Platní členovia klubu 2021
aktualizácia k 1.7.2021

Bartošík Jakob 2021 Kozáková Eva 2021
Bartošíková Marie Grace 2021 Kristofčáková Zuzana 2021
Bartmanová Radka 2021 Krošláková Katarína 2021
Benko Ľubomír 2021 Kupcová Zuzana 2021
Bobríková Angelika 2021 Lacíková Beáta 2021
Bóková Ivana 2021 Lackovičová Petra 2021
Brnula Peter 2021 Malárová Otília 2021
Bugárová Eva 2021 Michalcová Janka 2021
Bukovská Zdenka Ing. 2021 Mikulášová Ingrid RNDr. 2021
Domaníková Katarína 2021 Molnárová Katarína 2021
Divékyová Táňa 2021 Nováková Soňa 2021
Divéky Zdeněk 2021 Ňuňuková Miroslava Ing. 2021
Držíková Šefčíková Henrieta 2021 Pižemová Dária 2021
Eperjesiová Lívia Mgr. 2021 Položáni Roman 2021
Farský Dušan 2021 Pötheová Zlatica 2021
Fasora Petr 2020 Predná Mária 2021
Fiziková Jana 2021 Predná Katarína 2021
Gallová Beáta 2021 Rábiková Adriana 2021
Gállová Veronika 2021 Schifferová Klaudia 2021
Grožajová Magdaléna 2021 Skuhrová Lenka 2021
Grzesik Bozena 2021 Smolenová Natália 2021
Gundášová Veronika 2021 Soldanová Šarlota 2021
Hadžová Petra 2019 Stančíková Jana 2021
Hálková Monika 2021 Stieranková Janka Ing. 2021
Hamanová Mária 2021 Stloukalová Viera 2021
Havlena David 2021 Stloukal Eduard 2021
Helbich Ladislav 2021 Šašková Hana 2021
Hirsch Tatiana 2021 Šilhár Jaroslav 2021
Hirschová Iveta 2021 Šilhárová Renáta 2021
Hriníková Mária 2021 Šilhárová Simona 2021
Janicová Lenka 2021 Štefániková Karolína 2021
Janigová Ivana 2021 Tošenovjanová Dana 2020
Jankovičová Ľubica 2021 Tučeková Drahomíra 2021
Jurčová Petra 2021 Vajdová Zuzana 2020
Kasanová Martina Ing. 2021 Varmusová Monika 2021
Kauppi Irena 2021 Zábražná Zuzana 2021
Klátiková Simona 2021 Zemanová Martina 2021
Klement Pavol 2021 Zlatnická Adriána 2021
Kopecký Miloš 2021