O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000565386
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát: prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+10,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBX


alebo poštovým peňažným poukazom H2. triedy na adresu tajomníčky klubu: Petra Lackovičová, Trakovice č. 459, 91933
Nový člen posiela kópiu o platbe spolu s členskou prihláškou na horeuvedenú adresu tajomníčky klubu.

Vo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: charless@hlohovec.net

Platní členovia klubu 2017
aktualizácia k 31.12.2017

Barankaiová Marta 2017 Longar Mojca 2017
Bartošík Jakob 2017 Macháčová Eva 2017
Bobríková Angelika 2017 Malárová Otília 2017
Brečková Martina 2017 Matoušková Zdenka 2017
Bukovská Zdenka Ing. 2018 Medveďová Bibiana 2017
Cagaňová Dominika 2017 Michalcová Janka 2017
Domaníková Katarína 2017 Miklovičová Lenka 2017
Dorazilová Věra 2017 Mikulášová Ingrid RNDr. 2018
Divékyová Táňa 2017 Molnárová Katarína 2018
Divéky Zdeněk 2017 Morávková Daniela 2017
Drajsajtlová Renáta 2017 Mižúrová Eva 2018
Eperjesiová Lívia Mgr. 2017 Ňuňuková Miroslava Ing. 2018
Farský Dušan 2017 Pecharová Eva 2017
Fasora Petr 2017 Poláková Lenka 2017
Hadžová Petra 2017 Pötheová Zlatica 2018
Halášková Jana 2017 Predná Mária 2017
Hálková Monika 2017 Predná Katarína 2017
Hamanová Mária 2018 Prokopová Iveta 2017
Havlena David 2017 Sidorová Veronika 2017
Holubová Zuzana 2017 Sitárová Ľubica 2017
Jablonická Elena 2018 Staszuk Joanna 2018
Janicová Lenka 2017 Steindlová Janka Ing. 2017
Janigová Ivana 2018 Stieranková Janka Ing. 2018
Jankovič Martin Ing. 2017 Stloukalová Viera 2018
Jankovičová Ľubica 2018 Stloukal Eduard 2018
Kasanová Martina Ing. 2018 Šašková Hana 2017
Kauppi Irena 2017 Šilhár Jaroslav 2017
Kehoe Jela 2017 Šilhárová Renáta 2017
Klátiková Simona 2017 Šilhárová Simona 2017
Klement Pavol 2018 Tóthova Anna 2017
Kopecký Miloš 2018 Tošenovjanová Dana 2018
Knižacký Ján 2017 Tučeková Drahomíra 2017
Kozinová Katarína 2017 Tiršelová Jaroslava 2017
Králová Martina 2017 Trpkošová Mária 2017
Kupcová Zuzana 2017 Vajdová Zuzana 2018
Kűhnová Lucia 2017 Vavrová Michaela 2017
Lacíková Beáta 2017 Vetešníková Alena 2017
Lackovičová Petra 2018