O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000832787
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+10,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBX


alebo poštovým peňažným poukazom H2. triedy na adresu tajomníčky klubu: Petra Lackovičová, Trakovice č. 459, 91933
Nový člen posiela kópiu o platbe spolu s členskou prihláškou na horeuvedenú adresu tajomníčky klubu.

Vo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: charless@hlohovec.net

Platní členovia klubu 2019
aktualizácia k 04.10.2019

Barankaiová Marta 2019 Lackovičová Petra 2019
Bardelčík Peter 2019 Lelovicsová Eva 2019
Bartošík Jakob 2019 Longar Mojca 2019
Bartošíková Marie Grace 2019 Macháčová Eva 2019
Bartmanová Radka 2019 Malárová Otília 2019
Bobríková Angelika 2019 Matoušková Zdenka 2019
Bóková Ivana 2019 Medeková Erika 2019
Brečková Martina 2019 Medeková Viktoria Ella 2019
Bugárová Eva 2019 Michalcová Janka 2019
Bukovská Zdenka Ing. 2019 Mikulášová Ingrid RNDr. 2019
Domaníková Katarína 2019 Molnárová Katarína 2019
Divékyová Táňa 2019 Ňuňuková Miroslava Ing. 2019
Divéky Zdeněk 2019 Parásková Simona 2019
Drajsajtlová Renáta 2019 Pižemová Dária 2019
Držíková Šefčíková Henrieta 2019 Poláková Lenka 2019
Eperjesiová Lívia Mgr. 2019 Pötheová Zlatica 2019
Farský Dušan 2019 Predná Mária 2019
Fasora Petr 2019 Predná Katarína 2019
Fiziková Jana 2019 Rybárová Eva 2019
Gállová Veronika 2019 Schifferová Klaudia 2019
Grzesik Bozena 2019 Siebenrock Ľubica 2019
Hadžová Petra 2019 Sitárová Ľubica 2019
Hálková Monika 2019 Smolenová Natália 2019
Hamanová Mária 2019 Soldanová Šarlota 2019
Havlena David 2019 Staszuk Joanna 2019
Heblik Marta 2019 Stieranková Janka Ing. 2019
Helbich Ladislav 2019 Stloukalová Viera 2019
Holešová Romana 2019 Stloukal Eduard 2019
Hriníková Mária 2019 Šašková Hana 2019
Jablonická Elena 2019 Šilhár Jaroslav 2019
Janicová Lenka 2019 Šilhárová Renáta 2019
Janigová Ivana 2019 Šilhárová Simona 2019
Jankovič Martin Ing. 2019 Šulák Martin 2019
Jankovičová Ľubica 2019 Tošenovjanová Dana 2019
Jurčová Petra 2019 Tučeková Drahomíra 2019
Jugasová Daniela B. 2019 Tiršelová Jaroslava 2019
Kasanová Martina Ing. 2019 Vajdová Zuzana 2019
Kauppi Irena 2019 Varmusová Monika 2019
Klátiková Simona 2019 Vavrová Michaela 2019
Klement Pavol 2019    
Kopecký Miloš 2019    
Kozinová Katarína 2019    
Knižacký Ján 2019    
Lacíková Beáta 2019