O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001273456
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+15,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 15, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 20 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBXVo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: lackovicovapetra@gmail.com

Platní členovia klubu 2022
aktualizácia k 1.11.2022

Bakitová Dagmar 2022 Kristofčáková Zuzana 2022
Balga Štefan 2022 Kubašiaková Ivana 2022
Balontay Daniel 2022 Kučerík Erik 2022
Bartošík Jakob 2022 Kukučka Dušan 2022
Bartošíková Marie Grace 2022 Kupcová Zuzana 2022
Bartmanová Radka 2022 Lacíková Beáta 2022
Benko Ľubomír 2022 Lackovičová Petra 2022
Bobríková Angelika 2022 Lorenc Veronika 2022
Bocová Andrea 2022 Malárová Otília 2022
Bóková Ivana 2022 Michalcová Janka 2022
Brnula Peter 2022 Mikolková Betinská Zuzana 2022
Bugárová Eva 2022 Mikulášová Ingrid RNDr. 2022
Bukovská Zdenka Ing. 2022 Molnárová Katarína 2022
Dobrovič Daniel 2022 Ňuňuková Miroslava Ing. 2022
Domaníková Katarína 2022 Oprea Nicoleta 2022
Divékyová Táňa 2022 Položáni Roman 2022
Divéky Zdeněk 2022 Pötheová Zlatica 2022
Držíková Šefčíková Henrieta 2022 Predná Mária 2022
Eperjesiová Lívia Mgr. 2022 Predná Katarína 2022
Fasora Petr 2022 Prygoniuk Natalia 2022
Farský Dušan 2022 Rábiková Adriana 2022
Gállová Veronika 2022 Rybárová Eva 2022
Garasaian Nataliia 2022 Schifferová Klaudia 2022
Gašparovičová Veronika 2022 Sirejová Martina 2022
Gladišová Zuzana 2022 Smolenová Natália 2022
Grožajová Magdaléna 2022 Soldanová Šarlota 2022
Grzesik Bozena 2022 Stančíková Jana 2022
Gundášová Veronika 2022 Staszuk Joanna 2022
Hadžová Petra 2022 Stieranková Janka Ing. 2022
Halanová Katarína 2022 Stloukalová Viera 2022
Hálková Monika 2022 Stloukal Eduard 2022
Hamanová Mária 2022 Suchánková Oľga 2022
Havlena David 2022 Šašková Hana 2022
Helbich Ladislav 2022 Šilhár Jaroslav 2022
Hirsch Tatiana 2022 Šilhárová Renáta 2022
Hirschová Iveta 2022 Šilhárová Simona 2022
Hriníková Mária 2022 Šupková Katarína 2022
Jackulíková Valéria 2022 Tošenovjanová Dana 2022
Jagerská Ivana 2022 Tučeková Drahomíra 2022
Janicová Lenka 2022 Vacval Marian 2022
Jankovičová Klementová Ľubica 2022 Varmusová Monika 2022
Jurčová Petra 2022 Voleková Iveta 2022
Kasanová Martina Ing. 2022 Vavrová Michaela 2022
Kauppi Irena 2022 Zábražná Zuzana 2022
Kiss Mercedes 2022 Zemanová Martina 2022
Klátiková Simona 2022 Zlatnická Adriána 2022
Klement Pavol 2022 Zubčíková Hanka 2022
Konopčíková Tatjana 2022    
Kopecký Miloš 2022