O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001095608
Inzercia
/pre členov klubu - nové inzeráty s foto posielajte na email charless@hlohovec.net/

Šteniatka
 

Máte záujem o šteniatko?

So svojim záujmom o šteniatko sa obráťte priamo na registrované chovateľské stanice pod FCI a SKJ. Komunikáciu nezačínajte otázkou, koľko stojí šteňa – odpoveď budete čakať márne.
Miesto toho sa krátko predstavte, napíšte svoju predstavu čo hľadáte a čo viete šteniatku ponúknuť.
Chovateľské stanice združené v našom klube odchovávajú svoje šteniatka s láskou a s individuálnym prístupom, nie je im jedno, kam a do akých podmienok sa ich „chlpaté dieťa“ dostane.

Cena šteniatka z chovateľskej stanice zahŕňa okrem priamych nákladov na kvalitný odchov aj nové a nové zdravotné a genetické vyšetrenia rodičov aj celých pokolení na zabránenie degenerácie starého šľachteného plemena.
Zodpovední chovatelia k nám importujú novú a novú krv, aby chovná základňa bola širšia, zdravšia a zabránilo sa tak negatívnemu vplyvu príbuzenského párenia. Mieru zhody so schváleným štandardom, ako aj ich základnú veselú nebojácnu povahu majú rodičia šteniat overenú na výstavách, súťažiach agility, canisterapie a podobne, ktoré tiež stoja nemalé prostriedky.

Načo slúži preukaz o pôvode? (prečítajte si Načo je PP ) Nepodporujte útrpný život zvierat v množiarňach – nekupujte šteňa bez PP. Ak si nemôžete dovoliť originál s PP, navštívte útulok a dajte svoju lásku opustenému zvieratku.

Prajeme Vám šťastný výber

Výbor klubu