Klubové výstavy

SLOVENSKÝ CAVALIER A KING CHARLES SPANIEL KLUB

Pozývame všetkých členov Slovenského Cavalier a King Charles španiel klubu - chovateľov a majiteľov cavalierov a kingov na naše prvé spoločné tohtoročné podujatie.Prihlásiť sa na výstavu a bonitáciu je možné len pomocou formulára na adrese:
https://goo.gl/forms/Yt0SzbewQ8XzyENt1
(pre každého psa treba vyplniť samostatnú prihlášku)


Pre účasť na bonitáciu konanú dňa 27.6. platí výnimka z chovateľského poriadku:
"Na bonitácii sa môžu zúčastniť psy a sučky, ktoré dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a na výstave so zadávaním CAC získali ocenenie výborný alebo veľmi dobrý."
Pokiaľ sa výstavy so zadávaním CAC pred bonitáciou nezúčastnili, musia sa zučastniť posúdenia na výstave konanej klubom 27.6.2020 Poplatok za bonitáciu sa uhrádza na mieste.Propozície v PDF
Letná Charliáda
27.6. 2020
Klubová výstava Cavalierov a King Charles španiel

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa organizátori výstavy rozhodli preložiť
TERMÍN KONANIA KLUBOVEJ VÝSTAVY
na 13. 9. 2020.SLOVENSKÝ CAVALIER A KING CHARLES SPANIEL KLUB VÁS POZÝVA NA

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU 2020

so zadávaním titulov „CAC SR“, „CAJC SR“ a „VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY“
Pezinok – SOBOTA , 12.9.2020
Výstavu bude posudzovať pani Pauline Sidgwick, GB Z Veľkej Británie (chovateľská stanica PAULIAN)

*******

KLUBOVÚ VÝSTAVU 2020


so zadávaním titulov „CAC SR“, „CAJC SR“ a „VÍŤAZ KLUBOVEJ VÝSTAVY“
Pezinok – nedeľa, 13.9.2020
Výstavu bude posudzovať pani Andrea SEDGBEER z Veľkej Británie (chovateľská stanica RUSSMIC)


Tešíme sa na vašu účasť.

od 9:00 do 18:00

Kontakt na organizátorov: +421-905-212 193 alebo cavalier@edvis.sk


/prihlasovanie online zastavené/
spustenie prihlasovania na jesenné výstavy plánujeme na júl 2020

ONLINE ENTRY
Prihlasovanie on-line:

(prihlasovanie na výstavu cez portál dogshow.sk nie je možné, nakoľko klub nie je členom UKK)

Kompletné propozície, prihláška na výstavu, zvod plemenníkov a bonitáciu vo formáte PDF :


Propozície v PDF
KV 2020
Proposition pdf the Special show 2020

Tešíme sa na Vás.

 


Rose Speedlight Dog Camp, Drevárska 1649/23 Pezinok

Kontakt na usporiadateľa výstavy Viera Stloukalová, Trnavská 15, 83104 Bratislava;
cavalier@edvis.sk ; +421-905-212193Kompletné výsledky z predchádzajúcich výstav nájdete v archíve klubových výstav.