O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001395091
Bonitačný kód

Bonitačný kód platil od roku 1998 až do 21.4.2002

 

I. Typ, veľkosť, povaha, charakteristika

1.     Malý španiel, živá povaha sliediča, výška do 35 cm, hmotnosť do 8,2 kg, pevná stavba tela

2.     Ako ad 1., dlhšia stavba tela

3.     Malý typ, správne telesné proporcie, výška najmenej 25 cm, hmotnosť najmenej 5,45 kg

4.     Väčší typ, vyvážené telesné proporcie, výška do 40 cm, váha do 10 kg

·        Primalý typ, slabá telesná stavba, výška pod 25 cm alebo hmotnosť pod 5,45 kg

·        Priveľký hrubý typ, výška nad 40 cm alebo hmotnosť nad 10 kg

·        Netypická povaha, bojazlivá, neurotická alebo agresívna, nezvládnuteľná

II. Hlava a uši

1.     Primerane veľká k telu, so širokým plochým temenom, krátka lebka, vysoko nasadené, visiace, priľahlé ťažké uši

2.     Ako ad 1., len mierne vyklenuté temeno alebo nižšie nasadené uši

3.     Ťažšia, hrubšia hlava, uši a ostatné proporcie vyhovujú

4.     Jemná malá hlava (hlavne u psov)

5.      Kratšie uši

6.      Nedostatočne vyplnené líca

·    Krátke, zle nasadené odstávajúce uši

·    Závažné chyby v utváraní hlavy, silne oblúkovité jablkové temeno alebo úzka hlava

III. Oči

1.     Veľké, tmavé, okrúhle, ďaleko od seba umiestnené oči, pigmentované priliehajúce viečka

2.     Viečka sú neúplne pigmentované

3.     Blízko pri sebe umiestnené oči

4.     Malé zapadnuté oči, príp. ich tvar nie je okrúhly

5.     Svetlejšie oko

·    Vypuklé oko

·    Veľmi svetlé, dravčie alebo nepigmentované oko

·   Viečka nepriliehajú k bulvám

IV. Ňucháč

1.    Výrazne tmavý, sýto pigmentovaný, široko otvorené nozdry

2.     Tmavý, široko otvorené nozdry

3.     Úbytok pigmentu

4.     Zovretý, malý ňucháč

·    Svetlý, mäsový ňucháč

V. Nos

1.     Krátky, k ňucháču sa mierne zužujúci, avšak nie špicatý; chrbát nosa rovný, dĺžka nosa 3,8 cm

2.     Ako ad 1., ale kratší, min. prípustná dĺžka je 3,0 cm

3.     Dlhší nos, max. do 5,0 cm

4.     Málo pigmentované pysky

5.     Vôbec nepigmentované pysky

·      Dĺžka nosa pod 3,0 cm

·      Dĺžka nosa nad 5,0 cm

·      Úzky, veľmi špicatý nos

VI. Zhryz a chrup

1.     Úplný chrup, nožnicový zhryz

2.     Úplný chrup, kliešťový zhryz

3.     Strata 1xP1 alebo 1xM3 u sučky, nožnicový zhryz

4.     Strata 1xP1 alebo 1xM3 u sučky, kliešťový zhryz

·      Neúplný chrup (strata zubov)

·      Predkus

·      Podkus

·      Hrubé chyby zhryzu, nepravidelnosť, deformácia čeľustí

VII. Krk a trup

1.     Chrbát rovný, hrudník klenutý, priestranný, dostatočne hlboký, stredne dlhý krk, vtiahnuté brucho

2.     Voľné, málo vtiahnuté brucho

3.     Vyklenutý alebo prehnutý chrbát

4.     Príliš plochý, málo klenutý hrudník

5.     Sudovitý, príliš klenutý hrudník

6.     Príliš dlhý alebo príliš krátky krk

7.     Voľná lopatka

VIII. Končatiny a labky

1.     Predné nohy rovné a pevné, zadné svalnaté a správne zauhlené, široké zovreté labky

2.     Mäkké záprstie

3.     Otvorené labky

 

4.     Strmšie uhlenie končatín

5.     Vybočené labky

6.     Krivé postavenie predných končatín

·      Ako ad 6., ale výrazne

·      Sudovitý alebo kravský postoj zadných končatín

·      Zadné nohy zle zauhlené

 

IX. Chvost a zadná časť tela

1.     Chvost dobre nasadený, nesený približne v predĺženej línii chrbta

2.     Zle nesený chvost

3.     Zle nasadený chvost (nižšie, vyššie)

4.     Klesajúca zadná časť chrbta

·      Chvost skrútený vysoko nad chrbtom

X. Srsť

1.     Bohatá, splývajúca, hodvábna, dlhá najmä na ušiach (závesy), chvoste, končatinách, prsiach a labkách

2.     Slabšie osrstenie na prsiach

3.     Slabšie osrstenie chvosta

4.     Slabšie osrstenie končatín, najmä labiek

5.     Slabšie osrstenie uší

6.     Celkové kratšie osrstenie

7.     Nedostatky v kvalite a štruktúre srsti

·      Veľmi krátka nekvalitná srsť

·      Silne vlnitá, kučeravá srsť

XI. Kód farby

1.     Blenheim        2. Black and tan

3.     Ruby              4. Tricolor

 

XII. Hodnotenie farby

Blenheim

1.     Na perlovo bielom podklade sýto gaštanové škvrny, oko a ucho zasadené v gaštanovej škvrne, symetrické sfarbenie hlavy, biela lysinka; cení sa gaštanová guľatá škvrna na temene hlavy 

2.     Ako ad 1., ale bez škvrny na temene, resp. menšia asymetria masky, viac gaštanovej farby , hnedé grošovanie v bielej farbe

3.     Biela nie je čistá (melírovanie)

4.     Silná asymetria masky

5.     Hnedé škvrny sú veľmi svetlé

6.     Súvislý hnedý chrbát (plášť)

·      Celá hnedá hlava

·      Celá biela hlava

Black and tan

1.     Sýta lesklá čierna farba, sýte gaštanové pálenie na labkách, nohách, nose, lícach, nad očami, vnútornej strane uší a chvosta

2.     Matná čierna farba s výrazným pálením

3.     Svetlejšie (žlté) pálenie

4.     Tmavé pálenie prerastené čiernou

5.     Chýba niektorý gaštanový znak

6.     Malá biela škvrna na hrudi

·      Chýbajú gaštanové znaky

·      Biele znaky

Ruby

1.     Rovnomerné sýte hnedo-červené vyfarbenie celého tela

2.     Svetlejšie hrdzavé sfarbenie

3.     Malá biela škvrna na hrudi

4.     Veľmi svetlá farba

·      Biele znaky

Tricolor

1.     Na perlovo bielom podklade čierne škvrny, sprevádzané gaštanovými znakmi na lícach, nad očami, na vnútornej strane uší a pod chvostom; biela lysinka a biely nos

2.     Menej bielej farby na hlave , výrazné grošovanie

3.     Biela nie je čistá (melír)

4.     Maska nie je symetrická

5.     Chýba niektorý z hnedých znakov

6.     Málo čiernej farby

7.     Málo bielej farby

8.     Prevládajúca čierna farba

·      Hnedé znaky úplne chýbajú

XIII. Celkové hodnotenie

1.     Chovný

2.     Chovný podmienene

3.     Nechovný pre diskvalifikačnú chybu

4.     Nechovný pre monorchizmus

5.     Nechovný pre krytporchizmus