O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000999192

rok 2021

pes

farba

sučka

farba

dátum krytia

Chovateľská stanica
Mon Ami Lemna Minor TR Zoey Zlata kometa BH 28.2.2021 Zlatá kométa
Ch.Incredible Miracle Scarlett team BH Ch.Abbygail Paws a Kisses BH 6.2.2021 Blenangel
Ch.Manhattan Magnolia PassCo TR Sanctuary of Love Scarlett team BH 29.1.2021 Scarlett team
Darth z Malého Majera TR Hora Danube Miracle BH 23.1.2021 Holly Glowing Star
Jch.Russmic Ready Teddy BH C.I.B.Ch.Jolly Goo Vanmar Majesty BH 19.1.2021 Vanmar Majesty
Nobel's Dancer Gran Torino BH Amative Aroma Scarlett team BH 18.1.2021 Scarlett team
Avantastic Firi Biely démon BH Iringa Nini Biely démon TR 14.1.2021 Biely démon
C.I.B.Ch.Etar Prokopská hvězda BH Ch.Odyssea Merlin Bohemia TR 13.1.2021 Buco Cassanova
Tomis Tri Biely démon TR Qintessa Tini Biely démon BH 5.1.2021 Biely démon
Jch.Night Fever Vanmar Majesty TR Grienne Twe Biely démon BH 3.1.2021 Biely démon
Jch.Russmic Ready Teddy BH Ch.Lilliphee Nini Biely démon BH 2.1.2021 Biely démon
Jch.Matúš Chilli koliba BH Jch.Dayanita Snukraina TR 1.1.2021 Chilli koliba

Vyplnené krycie listy sa posielajú do 8 dní po nakrytí sučky poradcovi chovu na adresu :
Mgr.Viera Stloukalová, Trnavská 15, 831 04 Bratislava