O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000565373

rok 2018

pes

farba

sučka

farba

dátum krytia

Chovateľská stanica