O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000832752

rok 2020

pes

farba

sučka

farba

dátum krytia

Chovateľská stanica