O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000801000

d?tum narodenia pes su?ka chovate?sk? stanica chovate?
9.1.2010 Babbler?s Latest News Ulla Scarlett team Tyrna Bord? Miroslava Ga?ov? ?pa?ince
  2TR psy, 1BH pes, 1TR su?ka
17.2.2010 Nabuco Tries Biely d?mon Aisha Royal Highness Royal Highness Henrieta ?echovi?ov? J?novce
  1TR pes, 3BH su?ky, 1TR su?ka
12.3.2010 Versace Biely d?mon Sunetta P. Biely démon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BH pes, 1TR su?ka
17.3.2010 Babbler?s Latest News Dulcinea Jandaluz Jandaluz Drahom?ra Tu?ekov? Detva
  1BH su?ka, 1TR su?ka
21.3.2010 Volney Bonanza Eroica Peri Biely dé?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BT pes, 1BT su?ka
21.3.2010 Gabin Spanil? v? Anita z Vl?kovčkovské?ho splavu Z Vl?kovsk?ho splavu Pavol Kub??ek
Vl?kovce
  1BH pes, 1BH su?ka, 1TR su?ka (1BH pes ?hyn)
28.3.2010 Nabuco Tries Biely d?mon Ramaya Tries Biely d?émon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1TR pes, 2TR su?ky
1.4.2010 Chianti z Vrchu kr?l? Fleur Gorcorgi Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  5BH psy, 1BH su?ka
6.4.2010 Chianti z Vrchu kr?l? Dafne Scarlett team Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  3BH psy , 1BH su?ka
7.4.2010 Muromec Sladk? kr?sa Ophelia Grand Canyon Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  3RU psy
19.4.2010 Greystoke Peri Biely d?mon Calypso Peri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BH pes, 1TR su?ka
20.4.2010 Babbler?s Latest News Wixy Qiri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BH pes, 1BH su?ka, 1TR su?ka
23.4.2010 Tabasco Sylena Odeta Sladk? kr?sa Royal Claris MVDr. Hana Blan?rikov? Brestovec
  4BT psy, 3BT su?ky
2.5.2010 Cairo Biely d?mon Metaxa Peri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  3TR psy, (1BH pes ?hyn)
8.5.2010 Cairo Biely d?mon Baucis Qiri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  4TR psy, 1BH su?ka, 1TR su?ka
14.5.2010 Gabin Spanil? v? Cindy Danube Miracle Zo Zlat?ho z?mku Ing. Zuzana Kupcov? , Bratislava
  1BH pes, (1TR su?ka ?hyn)
15.5.2010 Greystoke Peri Biely d?mon Waikiki Tries Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  2BH psy
27.5.2010 Nabuco Tries Biely d?mon Webby Tries Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1TR pes, 1TR su?ka
31.5.2010 Chianti z Vrchu kr?l? Eireen Dies Scarlett team Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  2RU psy, 5RU su?iek
6.7.2010 Qwilleran Siri Biely d?mon Unnelise Peri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  2BT su?ky, 4RU su?ky
7.7.2010 Craigowl Santana Goeta Spanil? v? Vanmar Majesty Petra Lackovi?ov? , Trakovice
  2TR psy, 1BH pes, 2BH su?ky, 1TR su?ka
13.7.2010 Chianti z Vrchu kr?l? Yasmin Scarlett team Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  1BH pes, 2BH su?ky
15.7.2010 Volney Bonanza Roxette Qiri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  2RU psy, 1BT pes, 2RU su?ky
19.7.2010 Bentley Qiri Biely d?mon Gaisy Tries Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1TR pes
20.7.2010 Gabin Spanil? v? Nimmue Tries Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BH pes, 1TR su?ka
31.8.2010 Concorde Peri Biely d?mon Zizibelle Peri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  2BH su?ky
11.9.2010 Greystoke Peri Biely d?mon Chaiten Siri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BH su?ka
15.9.2010 Babbler?s Latest News Nenneh Siri Biely d?mon Magn?lia PassCo Katar?na Doman?kov?
Nitra
  1BH pes, 1TR su?ka, (1BH su?ka ?hyn pri p?rode)
20.9.2010 Shalimmar Siri Biely d?mon Veritty Qiri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1TR pes
2.10.2010 Gabin Spanil? v? Firuz? Qiri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  3RU psy, 1BT su?ka , 1RU su?ka
24.10.2010 Qwilleran Siri Biely d?mon Cristata Qiri Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1BT pes , 1BT su?ka , 1RU su?ka (1RU pes a 1RU su?ka ?hyn)
28.10.2010 Gabin Spanil? v? Cindy Danube Miracle Zo zlat?ho z?mku Ing. Zuzana Kupcov? Bratislava
  1BH ps?k , 2TR ps?ky , 1BH su?ka (1TR ps?k ?hyn)
28.10.2010 Gregory Zlat? kom?ta Lorie Zlat? kom?ta Zlat? kom?ta Jaroslav ?ilh?r
?enkvice
  1RU pes , 2BT psy , 1BT su?ka , 1RU su?ka (1RU pes ?hyn)
4.11.2010 Strawberry Gorska fantazja Dafne Dies Scarlett team Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  2BH psy , 3BH su?ky (1BH su?ka ?hyn)
6.12.2010 Babbler?s Latest News Metaxa P. Biely d?mon Biely d?mon RNDr. Ingrid Mikul?ov? Sv?t? Jur
  1TR pes+2 BH psy
20.12.2010 Harana Edwin Star Cherry Dies Scarlett team Scarlett team M?ria Predn?
Hol??
  2BTpsy, 1BTsu?ka, 1RU su?ka