O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000701152
VETERÁNŠAMPIÓN SLOVENSKA

Slovenský veteránšampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
K žiadosti treba priložiť orignál posudkové listy z príslušných výstav a preukaz o pôvode psa (stačí fotokópia)


Psi, ktorí získali titul Veteránšampión Slovenska

PSY SUČKY
black and tan
Almsbury Zlatý kavalír
black and tan
Biggy Buco Cassanova 2016
blenheim

blenheim
Aranka Aldaha Gold
Artur Jesenná voda
Florance Moravské lázně
Goetta Spanilá věž

ruby
Alois Fimfárum
Bonifác Fimfárum
Boston Zlatý kavalír
ruby
Ginfizz Sladká krása

tricolour
Woody Květ Sakury


tricolour
Ciara Biely démon
Ida od Stříbrného groše

V prípade, že Váš psík je nositeľom titulu Veteránšampión Slovenska a nenašli ste ho vo vyššie uvedenom zozname,
kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: stloukalova@fns.uniba.sk Chýbajúci údaj radi doplníme. Ďakujeme za spoluprácu.