O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000973827
Plemenníci black and tanmeno: Lumpík Teo Lemna Minor
/SPKP 3342/
otec: Ch.Eclipse Okti Biely démon
matka: Aneridee Savannah
narodený:
7.1.2017
bonitačný kód 111 121 151 121 1 chovný
miery: výška 34 cm, dĺžka 37 cm, nos 3,4cm,
zdrav.vyšetrenia:  
   
majiteľ:

Parásková Simona, Bratislava
simonaparaskova@gmail.com

     
meno: Chagall Nini Biely démon
/SPKP 3087/
otec: Ch.Urrisey Sevi Biely démon
matka: Kamrin Okti BIely démon
narodený:
26.4.2015
bonitačný kód 111 111 151 121 1 chovný
miery: výška 32 cm, dĺžka 38 cm, nos 3,8cm,
zdrav.vyšetrenia:  
   
majiteľ:

I.Mikulášová+ Majerníková S., Svätý Jur
bielydemon@pobox.sk

     
meno: Hayley Nini Biely démon
/SPKP 3081/
otec: Ch.Sorata Ginger Ale
matka: Fayriss Okti BIely démon
narodený:
23.2.2015
bonitačný kód 111 122 151 121 1 chovný
miery: výška 34,5 cm, dĺžka 40 cm, nos 3,3cm,
zdrav.vyšetrenia: EFS/CC čistý / čistý
   
majiteľ:

I..Mikulášová, Svätý Jur
bielydemon@pobox.sk

     
meno: Ch.Anthis Okti Biely démon
/SPKP 2578/
otec: Ch.Qwilleran Sevi Biely démon
matka: Ch.Cristata Qiri BIely démon
narodený:
23.10.2010
bonitačný kód 211 121 151 121 1 chovný
miery: výška 34 cm, dĺžka 40 cm, nos 3,1cm,
zdrav.vyšetrenia: 04/2016 - srdce - neg. , patella - neg.,
vyšetr. očí - neg., EFS/CC čistý / čistý
  zvod platný do 2014
pozn. menej vyplnené líca, menšie oko
majiteľ:

I. a J. Mikulášoví, Svätý Jur
bielydemon@pobox.sk

     
meno: Ch.Urrisey Sevi Biely démon
/SPKP 2557/
otec: Ch.Volney Bonanza
matka: Roxette Qiri Biely démon
narodený:
15.07.2010
bonitačný kód 161 111 111 121 1 chovný
miery: výška cm, dĺžka cm, nos cm,
zdrav.vyšetrenia: 04/2016 - srdce - neg. , patella - neg.,
vyšetr. očí - neg., EFS/CC čistý / čistý
  zvod platný do 2014
majiteľ:

I. a J. Mikulášoví, Svätý Jur
bielydemon@pobox.sk