O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000658551
INTERCHAMPION

Pochváli sa titulom Medzinárodný šampión krásy FCI nemôže veža jedincov.


Ich., Ch. SK, Ch. CZ, JCh. SK
Izaura Biely démon
nar.24.8.1995

chovatež: RNDr. Ingrid a Jozef Mikulášovci

o: Ich. Bonema Gold Sovereign for Choya
m: Alla Benazir

ich., Ch. SK, Ch. CRO, Ch. HU, Ch. CZ, JCh. SK
Candyline Craig Lemna Minor
nar.9.10.2000

chovatež: Viera Stloukalová

o: Ch. Milkeyn Monarch at Lymrey
m: Ch. Florance Moravské lázně

Ich., Ch. SK, Ch. CRO
Cinderella Lemna Minor
nar.9.10.2000

chovatež: Viera Stloukalová

o: Ch. Milkeyn Monarch at Lymrey
m: Ch. Florance Moravské lázně

Ich., Ch. SK, Ch. CZ, JCh. SK
Lancelot Biely démon
nar.27.8.2000

chovatež: RNDr. Ingrid a Jozef Mikulášovci

o: Sean Panta Rhei V.T´Heeske
m: Ich. Izaura Biely démon

Ich., Ch. SK, Jch. SK
Lostress Biely démon

nar.27.8.2000

chovatež: RNDr. Ingrid a Jozef Mikulášovci

o: Sean Panta Rhei V.T´Heeske
m: Ich. Izaura Biely démon

Ich., Ch. SK, Ch. A
Cairo Biely démon
nar.4.8.1999

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ch. Milkeyn Monarch at Lymrey
m: Ch. Meriem Biely démon

Ich., Jch. SK, Champion SK, Champion CZ
Nabuco Tries Biely démon
nar.20.10.2003

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ich.Immenhof's Movie Star
m: Naileen Biely démon

Ich., Jch. SK, Champion SK
Greystoke Peri Biely démon
nar.31.10.2006

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ich.Nabuco tries Biely démon
m: Ch.Hennetica Rubínový květ

Ich., JCh.SK, Ch. SK, Ch. CZ
Metaxa Peri Biely démon
nar. 10.2.2007

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ich.Nabuco tries Biely démon
m: Waikiki tries Biely démon

Ich., Jch Sk, Jch.CZ, Ch. SK, Ch. Romania, Ch. CZ
Eroica Peri Biely démon

nar.13.7.2006

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ich.Nabuco tries Biely démon
m:Ich. Lostress Biely démon

Ich., Jch.Sk, Jch.CZ, Ch.SK
Qerida Peri Biely démon
nar. 18.6.2007

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ich.Nabuco tries Biely démon
m: Ich. Lostress Biely démon

Ich., Jch.SK, Ch. SK, Ch. Romania
Firuzé Qiri Biely démon
nar. 13.3.2005

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Swynworth Indoxyl
m: Jch.Tanita Biely démon

Ich.,Jch.SK, Jch.CZ, Ch.SK, Ch. Romania, Ch. CZ
Babbler's Latest news
nar. 22.03.2006

chovatež: Ilpo Jokinen, FIN
maj.RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ch.Babbler's Mc Laren
m: Baletta's Lillali

Ich., Jch.Sk, Ch.SK, Ch.CZ, HU, BG, MNE, MKD, MD,GrandCH. SK, CZ
Ennesie Siri Biely démon
nar.

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová
maj.Jankovičová ź.

o:Ch.Babbler's Latest News
m: Ich. Lostress Biely démon

Ich.,Jch.SK, Ch.SK, Club Winner
Idiss Siri Biely démon
nar. 21.04.2008

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ch.Gabin Spanilá věž
m: Ch.Nimmue Tries Biely démon

Ich.,Jch.SK, Ch.SK, Club Winner
Shalimmar Siri Biely démon
nar. 28.11.2008

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o: Ch.Grandwille Rubínový květ
m: Webbi Tries Biely démon

Ich.,Ch.SK, Ch.CZ
Yssil Siri Biely démon
nar. 12.04.2009

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová

o:Ch.Yupie Peri Biely démon
m: Xsara Qiri Biely démon

Ich.,Grand Ch. SK, GrandCh. Bulharska,
Ch. SK, Jch.SK, Ch.Bulharsko, Ch.Macedónsko,
Ch.Čierna Hora, Ch.Moldova
Monaco Sevi Biely démon

nar. 28.03.2010

chovatež: RNDr. Ingrid Mikulášová
maj.Kasanová Martina

o: Ich.Nabuco tries Biely démon
m:Ch.Ramaya Tries Biely démon

Ich.,Jch. SK,Jch. CZ, Ch. SK,Ch. CZ.Ch. HU.Ch. Azerbaijan,Ch. Georgia,Ch. Ukraine,Ch. Moldova,Ch. Turkey,Ch. Philippine,Ch. Cyprus,GrandCh. SK,GrandCh. CZ,
Champión Chorvátsko , GrandCh. Hungaria , ShowCh. HungáriGawin Minowara
nar. 23.03.2010

chovatež: R.a K. Šmejkalovi
maj. Jankovičová ź.

o: Ch.Volney Bonanza
m: Ch.Mirabela ze Zámku Lešná

Ich.MultiChampion
Kevin kavalíři kvarteto
Champion SK,CLUB Champion SK, SK Grand ChampionIKU Champion, Russian National Ch.Russian Ch.,Ch. of RKF-RFLS,Ch. OF RFOS, Ch. of RKF, Eurazia Ch.,Cyprus Ch.,Hungarian Ch.BIS
nar. 28.08.2008

chovatež: Bužková Marta
majitež: Smolenová Natália

o: Ch.Angel's Pride Napoleone
m: Ch.Ulana Twai z Císařského mlýna