O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000801002
GRANDŠAMPIÓN SLOVENSKA

Podmienky pre udelenie titulu Grandšampión Slovenska
Slovenský grandšampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje: Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originál CAC osvedčenia, orignál posudkové listy z príslušných výstav a preukaz o pôvode psa (stačí fotokópia)
a kópiu diplomu Šampióna krásy Slovenska.


Psi, ktorí získali titul Grandšampión Slovenska

PSY SUČKY
black and tan
Aneridee Riverdance
Gawin Minowara 2012
black and tan
Cavino-Angee fan de Zwemmer
Ennesie Siri Biely démon

blenheim
Caesar od Zlatého Roxe
Candyline Craig Lemna Minor
Etar Prokopská hvězda 2016
Chianti z Vrchu králů
Kevin Kavalíři kvarteto
Liane´s Braveheart 2014
Loranka's Pawel 2012
Royal Romance Baxxter 2016
Zippy Prokopská hvězda 2012

blenheim
Asta La Vista Baby Chilli Koliba 2014
Delicatessa Chilli koliba 2016
Cinderella Lemna Minor
Goetta Spanilá věž
Vanette Awelana 2015
ruby
Best of Chilli Koliba 2014
ruby
Ginfizz Sladká krása

tricolour
Aneridee Crest Creation
Batul Cavalier Prague 2016
Guardian Angel Magnolia PassCo 2016
Percival Twai z Císařského mlýna
Monaco Sevi Biely démon 2012
tricolour
Artemis from Semiramida´s garden 2012
Angel Coco Magnolia PassCo 2013
Artemis z Malého majera 2015
Ninnive Sevi Biely démon 2015
Odysseya Merlin Bohemia 2017

V prípade, že Váš psík je nositeľom titulu Grandšampión Slovenska a nenašli ste ho vo vyššie uvedenom zozname,
kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: stloukalova@fns.uniba.sk Chýbajúci údaj radi doplníme. Ďakujeme za spoluprácu.