O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001395110
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN ŠTENIAT

Podmienky pre udelenie titulu

Slovenský šampión šteniat

Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje:

  1. Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku s udeľovaním CAC/CAJC.
  2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
  3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12 mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.
  4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. K žiadosti treba priložiť orginály CAC kariet, orginály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.

V prípade, že Váš psík je nositeľom titulu Šampión šteniat Slovenska a nenašli ste ho vo vyššie uvedenom zozname, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: stloukalova@fns.uniba.sk Chýbajúci údaj radi doplníme. Ďakujeme za spoluprácu.

Rok za menom psa je rokom získania šampionátu.


PSY SUČKY
black and tan
Oh Perfect Krásna Louka 2019 CZ
black and tan


blenheim
Elton Zlatá kométa 2019 SK
Emperor Treasure Maradeco King 2015 PL
Fondey Eli Biely démon 2017 SK
Chiquito Magnolia PassCo 2017 SK
Liane´s Cleveland 2015 SK
blenheim
All My Love Scarlett Team 2019
Angel´s Poppet Magic Shayen
Armandina Maradeco King 2015 PL
Ballantines z Březovských luk 2015 SK
Bianca Bel Luckykay 2018 CZ
Cassiopeia Zlatá Kométa 2019 SK
Endless Love Maradeco King 2015 PL
Charming Elsa Scarlett team 2017 SK
J ' Adore Noel Magic Noblesse 2019 SK
Jolly Goo Vanmar Majesty 2017 SK
Princess of my Heart Scarlett Team 2019 SK
Star is Born Scarlett Team 2019 SK
Vixxie Twe Biely Démon 2019 SK

ruby
Daisy Dee Luckykay 2019 CZ

ruby
Innteca twe Biely démon 2018 SK
Vizzey Tri Biely Démon 2019 SK

tricolour
Johny Stark Scarlett team 2021 SK
Lamborghini Vannmar Majesty 2019 SK
Odin Geri Santana Gwellian 2019 SK
Onitsha`s Monopoly 2017 D

tricolour
Dayanita Snukraina 2021 SK
Lara Zlatá kométa 2021 SK