O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000458422
Archív 2016 Archív 2015-11Novinky
24.4.2017
Vážení priatelia - vystavovatelia a návštevníci, opäť tu máme ponuku
menu z miestnej reštaurácie GRINROCK .

obedové menu


Prosíme o nahlásenie počtu objednaných porcií vopred
na email: charless@vanmar-majesty.sk alebo FB správy na meno Petra Lackovičová
Objednávky je nutné nahlásiť do štvrtka 27.4.2017
Obedy nám budú dovezené do výstavnej haly.
21.4.2017
Počty prihlásených na Jubilejnú a Klubovú výstavu po uzávierkach.

JV, 29.4.2017
Bt pes
Bh pes
Ru pes
Tr pes
Bt sučka
Bh sučka
Ru sučka
Tr sučka
Mladší dorast
3
11
Dorast
4
1
2
2
Mladých
2
4
1
5
2
9
2
5
Stredná
2
3
2
1
8
2
1
Otvorená
1
8
2
2
1
9
1
4
Šampiónov
2
5
1
3
1
2
1
4
Veteránov
2
2
1
3
1
4
Čestná
5

Spolu 137 cavalierov, plus máme 9 prihlásených kingov: 6 psov, 3 sučky

KV, 30.4.2017
Bt pes
Bh pes
Ru pes
Tr pes
Bt sučka
Bh sučka
Ru sučka
Tr sučka
Mladší dorast
3
10
Dorast
4
1
2
2
Mladých
2
5
1
4
2
10
2
4
Stredná
1
3
2
1
8
2
1
Otvorená
2
6
2
2
1
9
1
4
Šampiónov
2
5
1
2
1
1
1
3
Veteránov
2
2
1
3
1
4
Čestná
2

Spolu 128 cavalierov, plus máme 8 prihlásených kingov: 5 psov, 3 sučky
6.4.2017
Pozývame Vás:

kompletné propozície a prihlášky nájdete v odkaze klubové výstavy


Pridané Výsledky z výstavného víkendu Medzinárodné výstavy v Bratislave.18.01.2016


Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu 2017
Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 25.3.2017 o 16.00 hod.

v Pezinku Grinave v Grin Rock nonstop, Myslenická 203 vo vinárni.

Grin Rock nonstop sa nachádza na križovatke Myslenickej a Pezinskej, parkovisko aj vstup do podniku sú z Pezinskej ulice.
Tešíme sa na stretnutie.

Výbor SCKCHSK

Program:

1 ) Privítanie prítomných a predstavenie
2) Správa o hospodárení
3) Spr áva o členskej základni
4) Správy z chovu
5) Správy z výstav a príprava na r.2017
6) Rôzne - diskusia
23.01.2017


PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV 2017
Vážení členovia klubu a milovníci Cavalier a King Charles španiel,
Dovolím si Vás touto cestou upozorniť, že členské príspevky treba uhradiť do 28.2. 2017.
Môžete tak spraviť prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni – číslo účtu 0011467458/0900.
IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Do správy pre príjemcu uvedťe svoje meno a priezvisko.
Ak ste tak už urobili, pokladajte predchádzajúce riadky za bezpredmetné.

Členský príspevok - hradí sa každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
Členovia z ČR môžu členský príspevok uhradiť na ktorejkoľvek z výstav, kde bude prítomný niekto z výboru klubu vo výške 10,- Euro.


tajomníčka klubu Petra Lackovičová17.1.2017
Všetci majitelia výstavne úspešných cavalierov zapísaných v Slovenskej plemennej knihe psov
sa môžu zapojiť do každoročnej súťaže o Top cavaliera a Top cavalierku 2016.
Výsledky výstav zapísané v PP psa, resp. naskenované posudky a kartičky z výstav,
ktoré v PP zapísané nemáte, posielajte slečne Natálii Smolenovej na e-mail nsmolenova@gmail.com do 31.1.2017.
1.1.2017

Milí priatelia, už teraz pre Vás pripravujeme krásnu jarnú klubovú akciu, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame.
Už 25.rokov oslavuje založenie nášho Slovenského Cavalier a King Charles španiel klubu, preto si myslíme, že je dôležité toto krásne výročie osláviť s vami na spoločnom stretnutí,
ktoré sa bude niesť v znamení výstav a galavečera.

29. a 30. apríla 2017
Sobota:
JUBILEJNÁ VÝSTAVA pri príležitosti
25. výročia vzniku Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel Klubu

(CAC so zadávaním titulu Víťaz Jubilejnej výstavy)
Sobota:
GALAVEČER k 25. výročiu klubu
Nedeľa: KLUBOVÁ VÝSTAVA Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel Klubu
(CAC so zadávaním titulu Klubový víťaz)
Pozvanie posudzovať obidve výstavy prijali Norma a Gordon Inglis z Veľkej Británie.

Obe výstavy sa budú konať v hale Rose Speedlight Dog Camp v Pezinku
Galavečer sa bude konať v Horskom hoteli Eva vo Svätom Jure, kde bude tatkiež možnosť ubytovať sa s našimi štvornohými miláčikmi.

Šikovné ruky, ochotní pomocníci a sponzori sú srdečne vítaní :)