GRANDŠAMPIÓN SLOVENSKA

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN
 1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
 2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes/suka 3x získať v triede
  šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou
  SKJ.
 3. Čakateľstvá CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. Minimálne dve čakateľstvá CAC z troch potrebných boli získané na
  medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej,
  národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou
  Slovenskej kynologickej jednoty.
 5. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

Slovenský Grand šampionát na základe žiadosti (predpísané tlačivo) majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava.
Žiadosť a prílohy pošlite doporučenou poštou.
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenský Grand šampionát 15 €.
Poštovné a balné v SR 5 €, do zahraničia 10 €.
Poplatok za vystavenie diplomu na výstavisku 30€.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 28.4.2022. Platí od 1.1.2023.Psi, ktorí získali titul Grandšampión Slovenska

PSY SUČKY
black and tan
Aneridee Riverdance SK
Bacardi Zlatá kométa 2021 SK
Boleslav Auri z Panství Lomnice 2022 CZ
Bonitos companeros Bellini 2017 CZ
Gawin Minowara 2012 SK
Jonathan Auri z Panství Lomnnice 2023 CZ
Oh Perfect Krásna louka 2021 CZ
Zirkony Eli Biely démon 2021 CZ
black and tan
Bodie Cori Sweetheart from Lenti 2021 CZ
Bubble Caressema 2023 SK
Cavino-Angee fan de Zwemmer CZ
Ennesie Siri Biely démon 2011 SK
Jenny Zlatá kométa 2023 SK
Oktavia Likami 2022 PL

blenheim
Autumn Leaves Sole di Mezzanotte 2022 SK
Bambi Twe Biely démon 2021 CZ
Caesar od Zlatého Roxe SK
Candyline Craig Lemna Minor SK
Crazy Angel Maradeco King 2018 PL
Diamond Jacob Scarlett team 2022 SK
Etar Prokopská hvězda 2016 SK
Flavio Gold od Zlatého Roxe 2016 CZ
Hagrid Obludárium 2022 CZ
Chianti z Vrchu králů SK
Jalapenos Chilli koliba 2019 SK
Kevin Kavalíři kvarteto 2011 SK
Liane´s Braveheart 2014 SK
Liane´s Cleveland 2018 SK
Libretto Maradeco King 2023 PL
Loranka's Pawel 2012 PL
Royal Romance Baxxter 2016 SK
Zippy Prokopská hvězda 2012 CZ

blenheim
Abbygail Paws a Kisses 2020 SK
All My Love Scarlett team 2021 SK
Annabella Carolina Sweets 2022 SK
Asta La Vista Baby Chilli Koliba 2014 SK
Blondberry Ellis Bohemia 2023 CZ
Bohemia Brilliant 2018 SK
Delicatessa Chilli koliba 2016 SK
Cinderella Lemna Minor SK
Glory of Love Canis Satelles 2020 PL
Goetta Spanilá věž 2011 SK
Jolly Goo Vanmar Majesty 2021 SK
Vanette Awelana 2015 PL
ruby
A-Rubens Rubínový květ 2018 CZ
Barucci Primus ze Souhvězdí Lyry 2023 CZ
Best of Chilli Koliba 2014 SK
Verron Ruby Love Terako 2022 CZ
ruby
Ginfizz Sladká krása CZ
Izabelle Empathia Obludárium 2021 CZ
Tangerine Prokopská hvězda 2022 CZ
Unique Wendy Terako 2022 CZ

tricolour
Aneridee Crest Creation SK
Armani Caressema 2023 PL
Batul Cavalier Prague 2016 CZ
Guardian Angel Magnolia PassCo 2016 SK
Just a Hapinnes Scarlett team 2020 SK
Percival Twai z Císařského mlýna CZ
Mistral Lemna Minor 2022 SK
Monaco Sevi Biely démon 2012 SK
Mon Ami Lemna Minor 2022 SK
Night Fever Vanmar Majesty 2022 SK
Tomis Tri Biely démon 2022 SK
tricolour
Artemis from Semiramida´s garden 2012 SK
Angel Coco Magnolia PassCo 2013 SK
Artemis z Malého majera 2015 SK
Blazing Star Artiguardia 2022 PL
Elizabeth Dee Sweetheart from Lenti 2022 CZ
Chloe Magnolia PassCo 2018 CZ
Lara Zlatá kométa 2023 SK
Ninnive Sevi Biely démon 2015 SK
Noblesse Naomi Vanmar Majesty 2022 SK
Odysseya Merlin Bohemia 2017 SK
Ommica Sixi Biely démon 2023 SK
Petrushka Moravia Eden 2022 CZ

V prípade, že Váš psík je nositeľom titulu Grandšampión Slovenska a nenašli ste ho vo vyššie uvedenom zozname,
kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: lackovicovapetra@gmail.com
Chýbajúci údaj radi doplníme. Ďakujeme za spoluprácu.